Hebrew E-Books

פנימה

ארון הספרים היהודי

Price : 0$  0 $ Author : מירים אדהן

ספר המשך לסדרת הספרים של מרים אדהן, העוסקת באישיות האדם, ועליית מדרגה רוחנית , תוך עיון במקורות ושימוש בכלי הפסיכולוגיה המודרניים. ספר זה הוא המשך הספר "גם זו מתנה". המתאר פיתוח כלים להתבוננות עצמית לאיתור מעכבים  בהבנה העצמית, ושיפור יחסי האדם עם עצמו ועם זולתו.

ספר המשך לסדרת הספרים של מרים אדהן, העוסקת באישיות האדם, ועליית מדרגה רוחנית , תוך עיון במקורות ושימוש בכלי הפסיכולוגיה המודרניים. ספר זה הוא המשך הספר "גם זו מתנה". המתאר פיתוח כלים להתבוננות עצמית לאיתור מעכבים  בהבנה העצמית, ושיפור יחסי האדם עם עצמו ועם זולתו.

Adam Vinatieri Jersey Byron Maxwell Jersey Adam Thielen Jersey Chris Hogan Jersey Brandin Cooks Jersey Dominique Rodgers-Cromartie Jersey Brandon Marshall Jersey Aldon Smith Jersey